Szkoła Podstawowa Nr 22 w Olsztynie

Plan lekcji

Librus - dziennik elektroniczny

Biuletyn Informacji Publicznej - SP 22

Ekologia w szkole

Jedną z istotnych zadań dydaktycznych i wychowawczych w naszej szkole stanowi edukacja ekologiczna. Uwzględnia ona w treściach wpływ działalności człowieka na środowisko i wynikające  z  tego  konsekwencje. Ma na celu również podniesienie  świadomości  ekologicznej dzieci, młodzieży i całego społeczeństwa. Charakter  interdyscyplinarny  zakłada podejmowanie przez nauczycieli w szkole spójnych
i kompleksowych oddziaływań dydaktyczno - wychowawczych w tym zakresie. Działalność  ekologiczna w naszej szkole przejawia się w różnych działaniach:
akcjach, projektach, konkursach, zajęciach terenowych i wycieczkach. Uczniowie chętnie angażują się w działania ekologiczne.

Działania w ramach realizacji Certyfikatu Kuratora Oświaty
"Szkoła Przyjazna Środowisku "