Szkoła Podstawowa Nr 22 w Olsztynie

   

Plan lekcji

Librus - dziennik elektroniczny

Biuletyn Informacji Publicznej - SP 22

 

Innowacje pedagogiczne

 

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego
,,Jem zdrowo i kolorowo”

 

 

W II okresie roku szkolnego 2020\2021 klasa 4b bierze  udział w Projekcie E-twinning pt.  „Jem zdrowo i kolorowo”. W projekt ten zaangażowanych jest 30 szkół z całej Polski. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na sposób odżywiania się polskich nastolatków, podniesienie świadomości uczniów dotyczącej produktów żywnościowych, zachęcenie do wybierania zdrowej żywności, a także rozwijanie umiejętności pracy w grupie, wyszukiwania i selekcjonowania informacji. Uczestnicy projektu pracują razem nad wspólnymi produktami: quizami,  logo projektu, prezentacjami  Co kryją przekąski? oraz kolorowe jadłospisy, książką kucharską Story Jumper.

 

Logo stworzone przez Julię z kl.4b
Slajd do prezentacji Co kryją nasze ulubione przekąski? -Kuba i Bartek kl.4b
Plakat do kolekcji Wakelet stworzony przez Olę z klasy 4b

Katarzyna Polechońska
Piotr Turowski

 

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego
,,Angielski wokół nas”

 

 

W roku szkolnym 2019/2020 klasy 3a, 3c i 3 d realizują innowację z języka angielskiego pt: ,,Angielski wokół nas”. Dzieci poznają świat w dużej mierze poprzez zabawę, a także poprzez działanie, są ciekawe świata. Nauka języka angielskiego może zatem stanowić nową pasjonującą przygodę, ukazującą piękno nowego języka jak i kultury państw anglojęzycznych.

Założeniem innowacji ,,Angielski wokół nas” jest łączenie języka angielskiego z treściami kształcenia edukacji wczesnoszkolnej. Raz w miesiącu uczniowie będą poznawać słownictwo związane tematycznie z treściami realizowanymi na pozostałych lekcjach w danym tygodniu, np: jesień, zwierzęta w lesie, państwa i narodowości. Poprzez osłuchiwanie się z obco brzmiącymi słowami, poprzez zabawę, gry  czy prace projektowe dzieci w klasach trzecich w przyjazny sposób udoskonalą umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Nabędą tzw. śmiałości językowej oraz efektywniej rozwiną swoje umiejętności językowe, co zaowocuje wyższym poziomem kompetencji językowych w klasie czwartej.

 

Agnieszka Kuczmarska

n-l języka angielskiego

 

Innowacja pedagogiczna uniwersytet dzieci

W roku szkolnym 2019/2020 klasy 1a i 5a biorą udział w projektach edukacyjnych we współpracy z Fundacją Uniwersytet Dzieci.

Klasa 1 a realizuje projekt "Technologie z klasą. Jak porozumiewają się roboty?". Scenariusze lekcji realizowanych w ramach projektu dotyczą trzech tematów: działania nowych technologii, bezpieczeństwa w sieci i nauki programowania w języku ScratchJr i Scratch.

Uczniowie klasy 5 a realizują zadania w ramach projektu "Praca projektowa. jak zrealizować projekt".  Podczas godzin wychowawczych piątoklasiści kształtują umiejętności społeczne takie jak kreatywność, samoświadomość, elastyczność, współpraca oraz empatia.

 

Agnieszka Kuczmarska
Grażyna Florczuk

Innowacja pedagogiczna ekologiczna

Mamy szczęście mieszkać w najczystszym regionie naszego kraju. Zależy nam, żeby nasi podopieczni od najmłodszych lat mieli szacunek dla przyrody i otaczającego nas świata. Wiadomo, że ekologiczne życie, ochrona przyrody i życie w zgodzie z nią zaczyna się w naszej głowie, w naszym domu, naszych zwyczajach.  Jeżeli będziemy uczyć dzieci szacunku do natury, to nie trzeba będzie nikogo przekonywać, że przyroda jest ważna, a jej ochrona to sprawa najważniejsza.

W szkole jest wiele okazji do rozbudzania wrażliwości ekologicznej. Obejmuje ona zaznajomienie dzieci ze światem roślin i zwierząt, z przyrodą nieożywioną, a także nauczenie ich dostrzegania i przeżywania piękna przyrody oraz właściwego zachowania się w nim. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozwijanie  u dzieci szacunku i poczucia odpowiedzialności za stan i pomnażanie zasobów naturalnych środowiska, wrażliwości na środowisko przyrodnicze, szacunek do niego, racjonalne korzystanie z jego zasobów.   

       Głównym celem innowacji jest uświadomienie dzieciom, że ekologiczne życie powinno być nie tylko ich oczywistym wyborem, ale wręcz koniecznością. 

Innowacja „Przyjaciele przyrody” przeznaczona jest dla uczniów klas I-III. Obecnie jest realizowana w klasie I e. W ramach innowacji uczniowie  biorą udział w ciekawych zajęciach, realizowanych za pomocą doświadczeń, eksperymentów, obserwacji.

Jednym z głównych działań innowacyjnych jest również jak najczęstsze organizowanie działań w środowisku naturalnym.

Program realizowany w latach 2015 - 2018.

Magdalena Ruch

Innowacja pedagogiczna z zakresu treści matematycznych
w klasach 1 - 3

Innowacja pedagogiczna pacynka Lena