Szkoła Podstawowa Nr 22 w Olsztynie

Plan lekcji

Librus - dziennik elektroniczny

Biuletyn Informacji Publicznej - SP 22

 

Z poprawną polszczyzną na co dzień

Centrum Edukacji Humanistycznej "LOGOS" istnieje od 2003 roku. Celem nadrzędnym działalności edukacyjnej CEH "LOGOS" jest propagowanie kultury języka polskiego wśród dzieci i młodzieży poprzez m.in. organizowanie Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego "Z poprawną polszczyzną na co dzień”

Szkoła Podstawowa nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie przygodę z Ogólnopolskim Konkursem Polonistycznym rozpoczęła w 2008 roku. Natomiast pierwsze wyróżnienie za bardzo dobre wyniki otrzymaliśmy już w 2009/2010. Co roku w zmaganiach z poprawną polszczyzną nasi uczniowie odnoszą sukcesy i począwszy od klasy pierwszej mamy finalistów, którzy konkurują z uczniami z całego kraju.

Ogólnopolski Konkurs "Z poprawną polszczyzną na co dzień"

 

CELE NADRZĘDNE KONKURSU:

  • Propagowanie kultury języka polskiego wśród dzieci i młodzieży.
  • Wyrabianie w uczniach nawyku językowej dociekliwości poznawczej

 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU:

Konkurs składa się z trzech etapów:

I ETAP Zadaniem uczestniczek i uczestników I etapu będzie udzielenie odpowiedzi na pytania testowe (tylko jedna odpowiedź jest poprawna).

II ETAP Zadaniem uczennic i uczniów będzie przeredagowanie tekstu tak, żeby wypowiedź spełniała kryterium  poprawności językowej.

III ETAP Zadaniem uczestniczek i uczestników III etapu (finału ogólnopolskiego) będzie napisanie opowiadania do historyjki obrazkowej.

I i II etap konkursu odbywa się w szkole macierzystej pod kierunkiem koordynatora konkursu, natomiast finał od dwóch lat odbywa się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.

W składzie jury zasiadają nauczyciele języka polskiego, dziennikarze, politycy i aktorzy.   

 

Do pobrania przykładowych testów i tekstów konkursowych  zapraszamy na stronę: www.poprawnapolszczyzna.pl

 

Szkolny koordynator konkursu:
   Monika Markowicz