Szkoła Podstawowa Nr 22 w Olsztynie

   

Plan lekcji

Librus - dziennik elektroniczny

Biuletyn Informacji Publicznej - SP 22

 

LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO

zespołowe zawody dla dzieci Kids’athletics

 

Wrzesień 2014 roku to bardzo ważny czas dla polskiej lekkoatletyki – w tym miesiącu ruszył ogólnopolski program upowszechniania Królowej Sportu wśród dzieci i młodzieży "Lekkoatletyka sportem dla każdego". Celem programu jest popularyzacja 
i upowszechnianie lekkoatletyki oraz stworzenie atrakcyjnej oferty dla dzieci i młodzieży pochodzących z różnych środowisk. Ważnym aspektem jest stworzenie spójnego modelu szkoleniowego zgodnego z wytycznymi Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) oraz European Athletics (EA), a także przygotowanie ogólnopolskiego systemu diagnozy, selekcji, naboru, identyfikacji talentów oraz szkolenia dzieci i młodzieży w celu budowania ścieżki rozwoju kariery lekkoatletycznej.

W programie uczestniczą szkoły z całego kraju, w tym również szeroka rzesza uczniów z 11 olsztyńskich szkół: SP 1, SP 2, SP 3, SP 6, SP7, SP 10, SP 22, SP 25, SP 29, SP 32, SP 34.W naszej placówce programem objęci są uczniowie klas I – III oraz IV – VI.

Szkoły uczestniczące w programie “Lekkoatletyka dla każdego” otrzymały w dniach 7.01-9.01.2015 roku  nowy sprzęt do prowadzenia zajęć zakupiony przez PZLA/MSiT. Ośrodek w Olsztynie otrzymał 5 kompletów, które zostały rozdysponowane pomiędzy uczestników. Jest to specjalny sprzęt przeznaczony do prowadzenia zajęć, łatwo składany i demontowany, bezpieczny w użyciu,  kolorowy.

Nasi uczniowie korzystają z tego sprzętu na zajęciach wychowania fizycznego przygotowując się do zawodów szkolnych i międzyszkolnych.

4 grudnia 2015 roku – przekazanie sprzętu sportowego SP Nr 22  w Olsztynie

Eventy szkolne:

9 października 2014 roku sala gimnastyczna

21 listopada 2014 roku sala gimnastyczna

8 maja .2015 roku sala gimnastyczna

Dużo emocji  towarzyszyło uczniom biorącym udział w szkolnych zawodach programu „Lekkoatletyka dla każdego”. Dzieci brały udział w wyścigach rzędów (sztafeta z płotkami, skoki dodawane, sadzenie grzybków, rzuty oszczepami, sztafeta z przekazaniem ringo)

9 października 2015 roku sala gimnastyczna

19 listopada 2015 roku sala gimnastyczna

W naszej szkole  odbyły się zawody integracyjne pod nazwą „Lekkoatletyka Łączy wszystkich”. W zawodach wzięli udział uczniowie klas I-VI. Swoje umiejętności mogli sprawdzić także nauczyciele, którzy wraz z uczniami rywalizowali w poszczególnym konkurencjach. Zawody miały przede wszystkim charakter doskonałej zabawy mającej na celu propagowanie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży. Niniejszą imprezę pomogli przygotować uczniowie z grupy naborowej Grzegorza Pawłowskiego oraz nauczyciele świetlicy. W zabawie wzięło udział 45 dzieci (24 chłopców i 21 dziewczynek) oraz 6 nauczycieli.

21 listopada .2015 roku sala gimnastyczna

9 maja 2016 roku sala gimnastyczna

Szkolne zawody sportowe 5 października 2016 roku

Szkolny event lekkoatletyczny 9 listopada 2017 roku

 

Eventy międzyszkolne:

14 grudnia 2014 roku hala „Urania

19 czerwca 2015 roku  boisko „Orlik” przy  S.P.22

Na obiektach Szkoły Podstawowej Nr 22 w Olsztynie odbyła się międzyszkolna impreza lekkoatletyczna w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego”. W zabawach lekkoatletycznych uczestniczyły 16 osobowe reprezentacje szkół z Olsztyna , uczniowie klas drugich i trzecich. Uczestnicy rywalizowali w sześciu konkurencjach: sztafecie mijanej, biegach sprawnościowych z woreczkami i toczeniem piłki, rzucie piłką skokach dodawanych oraz sztafecie płotkarsko-sprinterskiej.

Zabawy przyniosły dzieciom wiele radości, wyzwoliły wiele emocji i przebiegły w sportowej rywalizacji. Jak zawsze na naszej imprezie nie ma przegranych, wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy oraz balony z logo programu. Od sponsora, Piekarni Tyrolska, słodycze .
W rywalizacji szkół pierwsze miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa Nr 22, drugie miejsce SP Nr 1, trzecie SP Nr 7, wyróżnienie za czwarte miejsce otrzymała SP Nr 34. Pamiątkowe puchary wręczyli, Z-ca Prezydenta Miasta Olsztyn, Jarosław Słoma, Prezes PZPS, Paweł Papke, Anna Jankowska, Wydział Edukacji UM Olsztyn, Małgorzata Kowalewicz, olimpijka z Barcelony.       

8 grudnia 2015 roku S.P. nr 34

Wspaniała zabawa i wielkie emocje towarzyszyły uczestnikom międzyszkolnych zawodów lekkoatletycznych „Lekkoatletyka dla każdego” w SP 34. W sportowych zmaganiach udział brali również uczniowie klas I naszej szkoły. . W zawodach rywalizowali uczniowie klas I z dwunastu olsztyńskich szkół (SP 1, SP 2, SP 3, SP 6, SP 7, SP 10, SP 15, SP 22, SP 25, SP 29, SP 32 i SP 34). Dzieci z ogromnym zaangażowaniem wykonywały przygotowane dla nich konkurencje i doskonale się przy tym bawiły. Niniejsze zawody miały charakter drużynowy. Zwycięzcą okazała się SP nr 34, która wyprzedziła SP nr 29 i SP nr 6. Na zakończenie zawodów wszyscy uczestnicy (96 dzieci: 48 chłopców i 48 dziewczynek) otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplomy, a trzy najlepsze szkoły wróciły do domu z okazałymi pucharami.

15 grudnia 2015 roku

W olsztyńskiej hali Urania odbyły się międzyszkolne zawody lekkoatletyczne, w których wzięły udział dzieci z klas II-III. 192 małych adeptów lekkiej atletyki z dwunastu szkół (SP 1, SP 2, SP 3, SP 6, SP 7, SP 10, SP 15, SP 22, SP 25, SP 29, SP 32 i SP 34) przez blisko półtorej godziny rywalizowało w sześciu konkurencjach o charakterze: szybkościowym, zwinnościowym i skocznościowym. Ostatecznie najlepsza okazała się SP nr 7. Wielkie brawa należą się jednak wszystkim uczestnikom dzisiejszej zabawy, którzy na zakończenie otrzymali pamiątkowe medale oraz dyplomy (trzy najlepsze szkoły: SP 7, SP 22 i SP 32 halę opuściły z okazałymi pucharami).

15 grudnia 2015 roku hala „Urania” 

25 stycznia – 5 lutego 2016 roku -  tydzień lekkoatletycznych ferii

Blisko 250 uczniów ze szkół podstawowych uczestniczyło w pierwszym tygodniu zajęć lekkoatletycznych, które trenerzy z programu “Lekkoatletyka dla każdego” prowadzili dla olsztyńskich  dzieci. Zajęcia cieszyły się dużą popularnością, a uśmiechnięte twarze małych lekkoatletów świadczą o tym, że zabawa była fascynująca!

Międzyszkolne zawody sportowe 7 czerwca 2016 roku

Rywalizacja przyszłych lekkoatletów 16 listopada 2016 roku

Międzyszkolne zawody lekkoatletyczne klas pierwszych 22 listopada 2016 roku

9 czerwca 2017 - Sportowa rywalizacja młodych lekkoatletów w Kortowie

15 listopada 2017 roku - zawody w hali "Urania"

6 czerwca 2018 roku - Finałowe zawody LDK klas 1- 3 w Szkole Podstawowej nr. 3

10 czerwca 2019 roku - Międzyszkolne zawody lekkoatletyczne klas I -III w SP 22

15 listopada 2019 roku - Sportowa rywalizacja młodych lekkoatletów

Przygotowała:
Grażyna Florczuk