Szkoła Podstawowa Nr 22 w Olsztynie

   

Plan lekcji

Librus - dziennik elektroniczny

Biuletyn Informacji Publicznej - SP 22

Satandardy ochrony małoletnich

 

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

4 września 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku  szkolnego  (Dz.  U.  poz.  1603, z późn. zm.).
Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku  szkolnego  (Dz. U. poz. 1603, z późn. zm.).
Ferie zimowe

22 stycznia – 4 lutego 2024 r.: podlaskie,warmińsko-mazurskie

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz.1603
z późn. zm.).
Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz.1603
 z późn. zm.).

 

Egzamin ósmoklasisty

14,15,16 maja 2024 r.

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1636).

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

21 czerwca 2024 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku  szkolnego  (Dz.  U.  poz.  1603, z póz., zm.).

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2024 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku  szkolnego  (Dz.  U.  poz.  1603, z późn. zm.).

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w których szkoła ma obowiązek prowadzić zajęcia wychowawczo – opiekuńcze 13 października 2023 r. - pasowanie pierwszych klas.
02 listopada 2023 r. – dzień zaduszny
03 listopada 2023 r. – dzień wolny
27,28,29 grudnia 2023 r. – przerwa świąteczna
28,29 marca 2024 r. – przerwa świąteczna
02 kwietnia 2024 r. – przerwa świąteczna
02 maja 2024 r. – Dzień Flagi RP
31 maja 2024 r. – dzień po Bożym Ciele

§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.)

Spotkania z rodzicami:

19 września 2023 r.

klasy 1 – 4 godz. 1700
klasy 5 – 8 godz. 1830

Obowiązkowe

7 listopada 2023 r.

klasy 1 – 4 godz. 1700
klasy 5 – 8 godz. 1830

Konsultacje

19 grudnia 2023 r.

klasy 1 – 4 godz. 1700
klasy 5 – 8 godz. 1830

Obowiązkowe

11 stycznia 2024 r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

16 stycznia 2024 r.

klasy 1 – 4 godz. 1700
klasy 5 – 8 godz. 1830

Obowiązkowe

5 marca 2024 r.

klasy 1 – 4 godz. 1700
klasy 5 – 8 godz. 1830

Konsultacje

16 kwietnia 2024 r.

klasy 1 – 4 godz. 1700
klasy 5 – 8 godz. 1830

Konsultacje

14 maja 2024 r.

klasy 1 – 4 godz. 1700
klasy 5 – 8 godz. 1830

Obowiązkowe

13 czerwca 2024 r.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

 

* Konsultacje indywidualne po uzgodnieniu z nauczycielem uczącym przedmiotu, wychowawcą klasy.

 

Podstawa prawna: (§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. 2002 r. Nr 46, poz.432 z późn. zm) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2016 r. poz. 59) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) - art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a.

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.