Szkoła Podstawowa Nr 22 w Olsztynie

Plan lekcji

Librus - dziennik elektroniczny

Biuletyn Informacji Publicznej - SP 22

 

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2022r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

§ 2 ust. 1 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).
Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2022r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz.1603 z późn. zm).
Ferie zimowe

23 stycznia – 5 lutego 2023 r. r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz.U. Nr 46, poz. 432
ze zm.)

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz.1603
z późn. zm).
Wiosenna przerwa świąteczna

06.04 – 11.04.2023 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MENiS 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz.U. Nr 46, poz. 432
ze zm.)

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz.1603
 z późn. zm).

 

Egzamin ósmoklasisty

23,24,25.05.2023 r.

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.)

§ 5 pkt 1 rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23.06.2023 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.)

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji
Ferie letnie

24.06 – 31.08.2023 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432
ze zm.)

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. poz. 1603).
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, w których szkoła ma obowiązek prowadzić zajęcia wychowawczo – opiekuńcze

- 31 października 2022 r. (poniedziałek – dzień przed dniem Wszystkich Świętych)

- 19 maja 2023 r.  – Dzień Patrona,

- 22 grudnia 2022 r.

- 2 maja 2023 r. (wtorek) (dzień między 1 a 3 maja)

- 23,24,25maj 2023 r. (3 dni) – egzamin ósmoklasisty

- 9 czerwca 2023 r. (piątek) – dzień po Bożym Ciele.

 § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.)

Spotkania z rodzicami:

20 września 2022 r.

klasy 1 – 4 godz. 1700 – 1800
klasy 5 – 8 godz. 1830 – 1930

Obowiązkowe

8 listopada 2022 r.

klasy 1 – 4 godz. 1700 – 1800
klasy 5 – 8 godz. 1830 – 1930

Konsultacje

20 grudnia 202 r.

klasy 1 – 4 godz. 1700 – 1800
klasy 5 – 8 godz. 1830 – 1930

Obowiązkowe

17 stycznia 2023 r.

klasy 1 – 4 godz. 1700 – 1800
klasy 5 – 8 godz. 1830 – 1930

Obowiązkowe

7 marca 2023 r.

klasy 1 – 4 godz. 1700 – 1800
klasy 5 – 8 godz. 1830 – 1930

Konsultacje

18 kwietnia 2023 r.

klasy 1 – 4 godz. 1700 – 1800
klasy 5 – 8 godz. 1830 – 1930

Konsultacje

16 maja 2023 r.

klasy 1 – 4 godz. 1700 – 1800
klasy 5 – 8 godz. 1830 – 1930

Obowiązkowe

 

* Konsultacje indywidualne po uzgodnieniu z nauczycielem uczącym przedmiotu, wychowawcą klasy.

 

Podstawa prawna: (§ 2 ust. 1 rozporządzenia MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. 2002 r. Nr 46, poz.432 z późn. zm) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2016 r. poz. 59) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) - art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a.