Szkoła Podstawowa Nr 22 w Olsztynie

Plan lekcji

Librus - dziennik elektroniczny

Biuletyn Informacji Publicznej - SP 22

Pomoc materialna dla uczniów
zamieszkałych na terenie miasta Olsztyna
na rok szkolny 2023/2024

 

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie udziela pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Olsztyna w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.
Wnioski o stypendium szkolne są składane za pośrednictwem szkoły, w której uczeń pobiera naukę, w terminie  od 1 do 15 września 2023 roku.  Zasady przyznawania wniosków wraz z niezbędną do wypełnienia dokumentacją znajdują się w plikach do pobrania.
Wypełnioną dokumentację prosimy składać u pedagoga szkolnego w pokoju nr 100
do dnia 15 września 2023 r.

Do pobrania:

Informacja dla szkół 2023/2024
Oświadczenie KPA
Oświadczenie o dochodach
Oświadczenie o korzystaniu z MOPS
Oświadczenie o przesunięciu terminu
PL ROD
PL Wniosek o stypendium szkolne 2023/2024
PL Wniosek o zasiłek szkolny 2023/2024
UKR formularz
UKR RODO
UKR Wniosek o stypendium 2023/2024
UKR Wniosek o zasiłek szkolny 2023/2024
Zaświadczenie pracodawca